Felles nemndsmøte tirsdag 20. august 2019

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Tid: Tirsdag 20. august kl. 10.00 - 13.30.
Sted: Statens hus, Hamar.

Saker til behandling:

Fellessak 5/19: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i 2019-2020.

Fellessak 6/19: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2020.

Drøfte høring fra KLD om forslag til endring i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.