Felles nemndsmøte tirsdag 26. februar 2019

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Tid: Tirsdag 26. februar fra kl. 10.00
Sted: Statens Hus, Hamar

De som ønsker å delta på møtet bes melde fra til sekretariatet i region 4 på epost: fmoasib@fylkesmannen.no

Saker til behandling:
Fellessak 3/19: Klagebehandling av ny vurdering av kvote og område for lisensfelling.