Felles nemndsmøte tirsdag 29. januar 2019

Innkalling, saksdokument og protokoll finner du her.

Tid: Tirsdag 29. januar fra kl. 10.00.
Sted: Statens Hus, Hamar.

De som ønsker å delta på møtet bes melde fra til sekretariatet i region 4 på epost: fmoasib@fylkesmannen.no

Saker til behandling:
Fellessak 1/19: ny vurdering av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019.