Felles nemndsmøte torsdag 11. april 2019

Protokoll, innkalling og saksdokumenter finner du her.

Tid: Tirsdag 11. april fra kl. 10.15
Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen Hotel

De som ønsker å delta på møtet bes melde fra til sekretariatet i region 4 på epost: fmoasib@fylkesmannen.no

Saker til behandling:
Fellessak 4/19 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2019-2020.