Nemndsmøte 12. februar 2019

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Tid: 12. februar, kl. 09.30 – 12.00.
Sted: Fylkesmannen i Oslo og Viken, Tordenskioldsgate 12, Oslo. 

De som ønsker å delta på møtet bes melde fra til sekretariatet i region 4 på epost: fmoasib@fylkesmannen.no