Nemndsmøte 12.03.2014

Innkalling og protokoll finner du her.

Tid: Onsdag 12. mars klokken 1400 – 1600
Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Tema for møtet er blant annet godkjenning av regnskap 2013, betinget skadefelling for gaupe, justering av forvaltningsplan og fordeling av økonomiske virkemidler.