Nemndsmøte 16. september 2016

Innkalling, sakspapirer og protokoll finner du her.

Tid: Fredag 16. september kl. 10.00-12.30

Sted: Statens Hus, Hamar

På møtet skal nemndene behandle fellessak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i 2017.

Sekretariatene i region 4 og 5 anbefaler overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om:

  • Åpning for lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. 
  • En kvote for lisensfelling av ulv innenfor følgende tre revirer: Slettås, Letjenna og Kynna. 
  • En kvote på til inntil 24 ulver, med den hensikt å ta ut alle individer i de 3 valgte revirene. 
  • Avgrensning av et lisensfellingsområde som tar hensyn til husdyr på beite, skjermer individer fra tilgrensende revir, i særdeleshet genetisk viktige individer, og som legger til rette for at jakta kan gjennomføres mest mulig effektivt.

Det gis organisasjoner anledning til inntil 2. minutter deputasjon i forkant av nemndsmøtet. 

Deputasjoner og navn på eventuelle over tilhørere må meldes Fylkesmannen senest onsdag 14. september kl. 14:00. 

Saksfremlegget ligger til høyre.

Kontaktpersoner:

Christian Hillmann, telefon: 22 00 36 35
Ellen Lien, telefon: 22 00 36 60