Nemndsmøte 18. januar 2018

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Tid: Torsdag 18. januar kl 09.00 - 12.00.

Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tordenskioldsgate 12, Oslo.