Nemndsmøte 19. november 2019

Det ble avholdt nemndsmøte 19. november 2019 med orienteringsaker. 

Innkalling og protokoll kan lastes ned til høyre på denne siden.