Nemndsmøte 19.05.2015

Innkalling, sakspapirer og protokoll finner du her.

Tid: Torsdag 19. mai kl 15.00 - 17.00

Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tordenskioldgate 12