Nemndsmøte 21. juni 2016

Innkalling, sakspapirer og protokoll finner du her.

Tid: Tirsdag 21. juni kl 10.00 - 13.00

Sted: Minne gårdskafé ved Minnesund, Eidsvoll.

På møtet ble sak lisensfelling utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv behandlet. I tillegg var det forberedende drøftinger om lisensfelling innenfor forvaltningsområdet.