Nemndsmøte 26. mars 2020

Innkalling og saksdokumenter finner du til høyre/nederst på denne siden. 

Tid: Torsdag 26. mars kl 9.00 -12.00.
Sted: Digitalt møte (teams)

Tid: Mandag 26. mars kl 9.00 -12.00.
Sted: Digitalt møte (teams)

Saker til behandling: 

01/20 Konstituering og valg av leder og eventuelt nestleder.
02/20 Fastsetting av budsjett for 2020.