Nemndsmøte 3. juni 2016

Protokoll og sakspapirer fra fellesmøtet finner du her.

Tid: 3. juni kl 09:00 - 12:00, telefonmøte.

Fellessak 2/16: Vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5-2016/2017.