Nemndsmøte 31. oktober 2016

Innkalling og sakspapirer finner du her.

Møtet blir på hotell Park Inn Oslo Airport Gardermoen.

Klokken 09:00 – 10:00 vil rovviltnemnda i region 4. (Oslo,  Akershus og Østfold) ha et eget møte hvor de tar stilling til anbefaling om kvotejakt på gaupe til vinteren, samt at de får informasjon om rovvilthendelser og bruk av økonomiske virkemidler.

Klokken 10:00 - 11:30 blir det felles nemndsmøte med region 5. (Hedmark) hvor nemndene skal behandle innkomne klager på vedtak av 16. september om lisensfelling på ulv innenfor ulvesonen.

Vedtaket som ble fattet om lisensfelling innenfor ulvesonen har skapt et stort engasjement. På vegne av rovviltnemndene har Fylkesmannen i Oslo og Akershus mottatt ca. 5300 e-poster. En stor andel av disse er eposter med en standard utformet tekst basert på en aksjon. Fylkesmannen i Hedmark har tilsvarende mottatt ca. 8750 standardiserte eposter fra en aksjon initiert av en amerikansk miljøvernforening.