Nemndsmøte 04.02.2014

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Tid: Tirsdag 4. februar kl 10.00 - 12.00
Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tordenskioldsgate 12, møterom 525.
Møtet holdes sammen med rovviltnemnda i region 5.