Nemndsmøte 6. februar 2017

Innkalling, sakspapirer og protokoll finner du her.

Tid: Mandag 6. februar kl 11.00 - 13.00.

Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tordenskioldsgate 12.