Nemndsmøte region 4, torsdag 16. april 2020

Det ble avholdt et digitalt møte den 16. april. Protokoll fra møtet finner du her.

.