Protokoller fra møter i 2013

Her finner du protokollene fra møtene rovviltnemnda hadde i 2013.

Rovviltnemnda for Oslo, Aksershus og Østfold hadde fem møter i 2013. Noen møter var fellesmøter med region 5. Alle protokollene kan leses fra høyre marg.