Telefonmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 5. februar 2019

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 5. februar klokka 10:00.

De som ønsker å overvære møtet må komme til statens hus i Oslo eller Hamar. Meld fra til sekretariatet i forkant: tlf. 22003686  eller epost. fmoasib@fylkesmannen.no

Saker til behandling:

Besvare henvendelse fra Klima- og Miljødepartementet:

  • Klarlegge om nemndene ønsker å omgjøre sitt vedtak av 29.1. om utvidet lisensfelling på ulv på bakgrunn av klage fra WWF. 
  • Gi eventuelle kommentarer til klagens innhold til Klima- og Miljødepartementet.