Artikkelarkiv

Felles nemndsmøte torsdag 11. april 2019

Protokoll, innkalling og saksdokumenter finner du her.

Felles nemndsmøte tirsdag 26. februar 2019

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Telefonmøte for rovviltnemnda i region 4 og 5 den 5. februar 2019

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 5. februar klokka 10:00.

Nemndsmøte 12. februar 2019

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Felles nemndsmøte tirsdag 29. januar 2019

Innkalling, saksdokument og protokoll finner du her.

Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2019

Søknadsfrist for Østfold, Oslo og Akershus er 15. februar 2019.

Nemndsmøte 21. november 2018

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Felles nemndsmøte 22. august 2018

Innkalling og saksdokumenter finner du her.

Felles nemndsmøte 19. juni 2018

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Felles nemndsmøte 20. april 2018

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Nemndsmøte 21. mars 2018

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Nemndsmøte 14. februar 2018

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Nemndsmøte 18. januar 2018

Innkalling, sakspapirer og protokoll finner du her.

Nemndsmøte 8. november 2017

Møteinnkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Felles nemndsmøte 23. august 2017

Innkalling og saksdokumenter finner du her.