Artikkelarkiv

Nemndsmøte region 4, torsdag 16. april 2020

Protokoll fra møtet finner du her.

Felles nemndsmøte 20. april 2020

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5. Hovedsaken i møtet er kvote for betinget skadefelling av ulv i regionene. 

Ny rovviltnemnd har konstituert seg

Rovviltnemnda i region 4 hadde konsituerende møte den 26. mars hvor nemnda konsituerte seg og det ble valgt leder og nestleder av nemnda. 

Konstituerende møte i rovviltnemnda 26. mars 2020

Det avholdes møte i rovviltnemnda den 26. mars. Dette er første møte med nyoppnevnte medlemmer, og nemnda skal da konstituere seg.

Nye rovviltnemnder oppnevnt

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt nye medlemmer til de regionale rovviltnemndene. Her kan du lese mer om oppnevnelsen og se hvem som er de nye nemndsmedlemmene i region 4. 

Felles nemndsmøte mandag 14. oktober 2019

Innkalling og saksdokumenter finner du her.

Felles nemndsmøte fredag 6. september 2019

Innkalling og saksdokumenter finner du her.

Felles nemndsmøte tirsdag 20. august 2019

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Felles nemndsmøte torsdag 11. april 2019

Protokoll, innkalling og saksdokumenter finner du her.

Felles nemndsmøte tirsdag 26. februar 2019

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Telefonmøte for rovviltnemnda i region 4 og 5 den 5. februar 2019

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 5. februar klokka 10:00.

Nemndsmøte 12. februar 2019

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Felles nemndsmøte tirsdag 29. januar 2019

Innkalling, saksdokument og protokoll finner du her.

Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2019

Søknadsfrist for Østfold, Oslo og Akershus er 15. februar 2019.

Nemndsmøte 21. november 2018

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.