Artikkelarkiv

Nemndsmøte 18. januar 2018

Innkalling, sakspapirer og protokoll finner du her.

Nemndsmøte 8. november 2017

Møteinnkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Felles nemndsmøte 23. august 2017

Innkalling og saksdokumenter finner du her.

Felles nemndsmøte 26. juni 2017

Innkalling og saksdokumenter finner du her.

Felles nemndsmøte 23. mai 2017

Innkalling, saksdokumenter og protokoll finner du her.

Nemndsmøte 4. april 2017

Innkalling, sakspapirer og protokoll finner du her.

Nemndsmøte 6. februar 2017

Møtet holdes hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Innkalling, sakspapirer og protokoll finner du her.

Måling av spenning på rovviltavvisende gjerde

Tilskudd til tiltak mot roviltskader

Ordningen omfatter forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i Oslo og Akershus. Dette er to ordninger med ulike søknadsskjemaer og kriterier. Søknadsfrist: 15. februar.

Vinterbilde av ulv.

Ingen lisensfelling av ulv innenfor ulvesona

Klima- og miljødepartementet har den 20. desember besluttet at det ikke blir åpnet for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona vinteren 2016-2017.

Nemndsmøte 16. desember 2016

Møtet blir hos Fylkesmannen i Østfold, Moss. Innkalling, sakspapirer, protokoll og reglementet finner du her.

 

Nemndsmøte 31. oktober 2016

Møtet blir på hotell Park Inn Oslo Airport Gardermoen. Innkalling og sakspapirer finner du her.

Lisensfelling av ulv i Akershus og Hedmark utenfor ulvesona 2016-2017

Lisensfellingsperioden for ulv i Akershus og deler av Hedmark utenfor ulvesona starter 1. oktober. Gjenstående kvote er på 1 dyr.

Nemndsmøte 16. september 2016

Innkalling, sakspapirer og protokoll finner du her.

Tid: Fredag 16. september kl. 10.00-12.30

Sted: Statens Hus, Hamar

På møtet skal nemndene behandle fellessak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i 2017.

Protokoll fra nemndsmøte 21. juni 2016

På møtet mellom region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) ble sak lisensfelling utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv behandlet. I tillegg var det forberedende drøftinger om lisensfelling innenfor forvaltningsområdet.

Felles rovviltnemndsmøte 21. juni 2016

Innkalling og sakspapirer er lagt ut her.