Artikkelarkiv

Protokoll fra møte 3. juni 2016

Protokoll fra felles telefonmøte i rovviltnemndene er lagt ut her.

På første møte i nemnda møtte fra venstre Johan Edvard Grimstad, Per-Trygve Hoff, Sunniva Holmås Eidsvoll, Øyvind Solum, Tonje Brenna og Monica Gåsvatn. Innfelt er leder Andreas Lervik.

Andreas Lervik (Ap) ny leder i Rovviltnemnda

Med seg i nemnda for Oslo, Akershus og Østfold har Lervik nestleder Øyvind Solum (MDG), Tonje Brenna (Ap), Monica Gåsvatn (H) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). 

Første møte for ny rovviltnemnd

En ny rovviltnemnd er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet. Den nye nemnda er innkalt til konstituerende møte 29. mars 2016.

Rovviltgjerde

Tilskudd til tiltak mot rovviltskader

Ordningen omfatter både forebyggende og konfliktdempende tiltak. Søknadsfrist var 15. februar 2016 i Oslo, Akershus og Østfold.

Voksen hanngaupe påkjørt og drept på E6

Denne ble påkjørt nord i Akershus, nord for Minnesund.

Agenda for møtet 25. november.

Møte i nemnda 25. november

På møtet ble blant annet anbefaling av eventuell kvotejakt på gaupe behandlet.

Vinterbilde av ulv.

Lisensjakt på ulv 2015-2016

Rovviltnemndene i region 4 og 5 fattet i mai vedtak om å åpne for lisensfelling av seks ulver fra 1. oktober 2015 til 31. mars 2016. Ett dyr ble felt i sommer, og gjenstående kvote er fem dyr.

Protokoll fra møte 19. mai

Kvote for lisensjakt ble fastsatt på møtet. Protokollen er nå lagt ut.

Felles rovviltnemndsmøte 19. mai

Innkalling og sakspapirer er lagt ut her.

Les protokollen fra forrige møte

Det var møte i rovviltnemnda torsdag 12. mars. Protokollen er nå lagt ut.

Møte i nemnda 12. mars

Det blir møte i rovviltnemnda 12. mars. Innkalling og sakspapirer er lagt ut her.

Kvotejakta er over

Fredag ettermiddag ble det felt en hanngaupe på ca 20 kg ved Morskogen i Eidsvoll kommune i jaktområde 1. Kvoten er dermed fylt i region 4. og jakta er over.

Gaupejakta: Informasjon og sms-registrering

Kvotejakt på gaupe starter 1. februar. Det er viktig at alle involverte leser informasjonen, samt registrerer seg til sms-varsling på nytt.

Kvotejakt på gaupe

Det har blitt fattet vedtak om kvotejakt på gaupe i Oslo, Akershus og Østfold i 2015.

Nemndsmøte 5.12.2014

Møteinnkalling, sakspapirer og protokoll finner du her.