Medlemmer

Rovviltnemnda består av politikere fra fylkestingene. Rovviltnemndene består av 5-6 medlemmer, som oppnevnes av Klima- og miljødepartementet etter forslag fra de berørte fylkeskommunene.

Medlemmer i nemnda fra 27.6.2017:

Fylke Medlem Varamedlem
Østfold Trygve E. Westgård (Ap) Johan Edvard Grimstad (Sp)
Østfold Monica Gåsvatn (H) Amelia Aune (V)
Akershus Tonje Brenna (AP) Lise Hagen Rebbestad (H)
Akershus Øyvind Solum (MDG), leder    Gjermund Skaar (SV)
Oslo Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) Per-Trygve Hoff (H)

 

Ønsker du kontakt med nemnda, kan du ta kontakt med sekretariatet.