Facebook| Twitter Skriv ut

Kvote for betinga skadefelling

Rovviltnemnda har vedteke skadefellingskvote for 2017-2018

Rovviltnemnda i region 1 har vedteke skadefellingskvote for rovvilt for perioden 01.06.2017 - 15.02.2018. Kvotane er 8 jervar, 2 gauper, 4 ulvar og 1 bjørn. Nemnda sitt vedtak kan påklagast.

Publisert 07.03.2017 Sist endra 07.03.2017