Facebook| Twitter Skriv ut

Kvotefri gaupejakt

Kvotefri gaupejakt i region 1 i 2020

Rovviltnemnda i region 1 har i møte 19.11.2019 vedteke kvotefri gaupejakt for sesongen 2020. Jakttida er 1. februar - 31. mars.

Publisert 20.11.2019 Sist endra 20.11.2019