Facebook| Twitter Skriv ut

Lisensfelling jerv og ulv

Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv sesongen 2019 - 2020

Rovviltnemnda har vedteke kvote for lisensfelling av jerv og ulv for sesongen 2019 - 2020. Nemnda vedtok i møte 2. juli 2019 ei kvote på 8 jervar og 3 ulvar for heile region 1. Jakttida for lisensfelling av jerv er frå 10.09.2019 til 15.02.2020. For ulv er jaktperioden 1.12.2019 til 31.05.2020.

Oppdatert informasjon om kvote blir lagt ut på tlf. svarar 51568900.

Lisensfelling krev løyve av grunneigar og lisens frå Jegerregisteret.

Publisert 09.09.2019 Sist endra 09.09.2019