Kva skjer?

Her finn du informasjon om møter og konferansar knytt til fagområde helse, omsorg og folkehelse i fylket.

Kalender

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
August 2018
24. aug 34 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Statens hus, Bergen
28. aug - 29. aug 35 Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane Grunnkurs i økonomisk rådgjeving Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen
September 2018
10. sep - 11. sep 37 Helse Førde Helsepedagogikk-kurs Lærings- og mestringssenteret i Helse Førde
12. sep 37 Fylkesmannen og Helsedirektoratet IPLOS - temadag
13. sep 37 Helse Førde og kommunane i Sogn og fjordane Fagrådet Førde sentralsjukehus, møterom 4, 2.etg.
19. sep 38 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forum for helse, omsorg og folkehelse Skei, Thon Hotel Jølster
26. sep 39 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Bergen, Statens hus
27. sep 39 Helse Førde HF og kommunane i Sogn og fjordane Koordineringsrådet Førde sentralsjukehus, møterom 4, 2.etg.
Oktober 2018
17. okt 42 Helse Førde HF Kvalitetskonferansen 2018 Førdehuset
17. okt 42 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Statens hus, Bergen
18. okt 42 Høgskulen på Vestlandet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rettleiingskonferansen 2018 Høgskulen sitt bygg på Vie i Førde
23. okt 43 Helsedirektoratet/Helse Førde Lanseringskonferanse for pakkeforløp Psykisk helsevern Thon hotel, Jølster
24. okt 43 Fylkesmannen og Helsedirektoratet Smittevernkonferanse 2018 Skei, Thon hotel Jølster
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forum for rus og psykisk helse Alexandra hotell, Loen
November 2018
01. nov 44 Helse Førde og kommunane i Sogn og fjordane Fagrådet Førde sentralsjukehus, møterom 4, 2.etg.
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen på Vestlandet og Utdanningsforbundet Ein rammeplan - heile barnet. Barnehagekonferansen 2018 Hotel Alexandra, Loen
14. nov 46 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forum for helse, omsorg og folkehelse Skei, Thon Hotel Jølster
21. nov 47 Fylkemannen Helsehjelp gitt med tvang Skei, Thon hotel Jølster
22. nov 47 Helse Førde HF og kommunane i Sogn og Fjordane Koordineringsrådet Førde sentralsjukehus, møterom 4, 2.etg.
23. nov 47 Styret i Helse Førde HF og politisk leiing i kommunane/fylkeskommune Dialogmøte Scandic hotel, Førde
29. nov 48 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Bergen, Statens hus
30. nov 48 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Statens hus, Bergen
Februar 2019
07. feb - 08. feb 6 Helse Førde Erfaringskonferanse 2019

Forum for helse, omsorg og folkehelse

Forum for helse, omsorg og folkehelse (HOF) er sett saman av helse-og omsorgsutvalet , ein representant frå rådmannsutvalet, representantar frå fylkesmannen, fylkeskommunen, høgskulen, NAV, Helse Førde, brukarrepresentant og eventuelt frivilleg sektor.

Formålet med HOF er å

  • Vere eit drøftings- og samordningsforum for utviklingssaker innafor helse, omsorg, velferd og folkehelse
  • Legge til rette for felles forståing av utfordringsbiletet innafor helse, omsorg, velferd og folkehelseområdet i fylket
  • Bidra til felles og koordinert innsats og fokus på tvers av dei organa som er representert i forumet.
  • Gje innspel til strategiske grep for å betre tenestetilbodet til innbyggjarane i Sogn og Fjordane
  • Formidle sentrale styringssignal
  • Arbeide for best mogleg tenestetilbod til innbyggjarane i Sogn og Fjordane