Kva skjer?

Her finn du informasjon om møter og konferansar knytt til fagområde helse, omsorg og folkehelse i fylket.

Kalender

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
April 2018
20. apr 16 Helse Førde HF og kommunane Regional dagsamling i Sogn Sogndal
24. apr 17 Helse Førde HF og kommunane Regional dagsamling i Sunnfjord
25. apr - 26. apr 17 Helse Vest RHF Kvalitetskonferansen 2018 Hotel Scandic Maritim Haugesund
Mai 2018
04. mai 18 USHT Sogn og Fjordane og HOU Fagdag for kommunalsjefar i helse og omsorg Thon hotell Jølster
25. mai 21 Nettverk for læring og mestring i Helse Vest i samarbeid med lokalt LMS i Bergen og Førde og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse Fagdag - Mestring når livet utfordrar Bergen med studio i Førde
Juni 2018
05. jun - 06. jun 23 Sogn og Fjordane fylkeskommune Samfunnsodontologisk forum Hotel Alexandra, Loen
07. jun 23 Helsestasjonsforum Thon Hotel Jølster, Skei

Forum for helse, omsorg og folkehelse

Forum for helse, omsorg og folkehelse (HOF) er sett saman av helse-og omsorgsutvalet , ein representant frå rådmannsutvalet, representantar frå fylkesmannen, fylkeskommunen, høgskulen, NAV, Helse Førde, brukarrepresentant og eventuelt frivilleg sektor.

Formålet med HOF er å

  • Vere eit drøftings- og samordningsforum for utviklingssaker innafor helse, omsorg, velferd og folkehelse
  • Legge til rette for felles forståing av utfordringsbiletet innafor helse, omsorg, velferd og folkehelseområdet i fylket
  • Bidra til felles og koordinert innsats og fokus på tvers av dei organa som er representert i forumet.
  • Gje innspel til strategiske grep for å betre tenestetilbodet til innbyggjarane i Sogn og Fjordane
  • Formidle sentrale styringssignal
  • Arbeide for best mogleg tenestetilbod til innbyggjarane i Sogn og Fjordane