Kva skjer?

Her finn du informasjon om møter og konferansar knytt til fagområde helse, omsorg og folkehelse i fylket.

Kalender

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
Februar 2018
28. feb 9 Helse Førde, Naustdal, Jølster, Førde og Gaular kommune Felles fagdag: Barn som pårørande Thon hotel, Jølster
Mars 2018
14. mar - 15. mar 11 Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Høgskulen på Vestlandet, NAV og Ungdomspolitisk utval Sjumilsstegkonferansen 2018 Loen, Hotel Alexandra
14. mar - 15. mar 11 Helse Førde, KS, Høgskulen på Vestlandet, Sogn og fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samhandlingskonferansen 2018 Førde
April 2018
10. apr 15 Helse Førde og kommunane Regional dagsamling i Nordfjord
17. apr 16 Fylkesmannen og Helse Førde HF Kontaktmøte mellom Fylkesmannen og Helse Førde HF
20. apr 16 Helse Førde HF og kommunane Regional dagsamling i Sogn Sogndal
24. apr 17 Helse Førde HF og kommunane Regional dagsamling i Sunnfjord
25. apr - 26. apr 17 Helse Vest RHF Kvalitetskonferansen 2018 Hotel Scandic Maritim Haugesund
Mai 2018
25. mai 21 Nettverk for læring og mestring i Helse Vest i samarbeid med lokalt LMS i Bergen og Førde og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse Fagdag - Mestring når livet utfordrar Bergen med studio i Førde
Juni 2018
07. jun 23 Helsestasjonsforum Thon Hotel Jølster, Skei

Forum for helse, omsorg og folkehelse

Forum for helse, omsorg og folkehelse (HOF) er sett saman av helse-og omsorgsutvalet , ein representant frå rådmannsutvalet, representantar frå fylkesmannen, fylkeskommunen, høgskulen, NAV, Helse Førde, brukarrepresentant og eventuelt frivilleg sektor.

Formålet med HOF er å

  • Vere eit drøftings- og samordningsforum for utviklingssaker innafor helse, omsorg, velferd og folkehelse
  • Legge til rette for felles forståing av utfordringsbiletet innafor helse, omsorg, velferd og folkehelseområdet i fylket
  • Bidra til felles og koordinert innsats og fokus på tvers av dei organa som er representert i forumet.
  • Gje innspel til strategiske grep for å betre tenestetilbodet til innbyggjarane i Sogn og Fjordane
  • Formidle sentrale styringssignal
  • Arbeide for best mogleg tenestetilbod til innbyggjarane i Sogn og Fjordane