Kva skjer?

Her finn du informasjon om møter og konferansar knytt til fagområde helse, omsorg og folkehelse i fylket.

Kalender

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
August 2018
24. aug 34 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Statens hus, Bergen
28. aug - 29. aug 35 Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane Grunnkurs i økonomisk rådgjeving Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen
September 2018
12. sep 37 Fylkesmannen og Helsedirektoratet IPLOS - temadag
19. sep 38 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forum for helse, omsorg og folkehelse Skei, Thon Hotel Jølster
26. sep 39 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Bergen, Statens hus
Oktober 2018
17. okt 42 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Statens hus, Bergen
18. okt 42 Høgskulen på Vestlandet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tverrfagleg konferanse i rettleiing Høgskulen sitt bygg på Vie i Førde
24. okt 43 Fylkesmannen og Helsedirektoratet Smittevernkonferanse 2018 Skei, Thon hotel Jølster
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forum for rus og psykisk helse Alexandra hotell, Loen
November 2018
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen på Vestlandet og Utdanningsforbundet Ein rammeplan - heile barnet. Barnehagekonferansen 2018 Hotel Alexandra, Loen
14. nov 46 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forum for helse, omsorg og folkehelse Skei, Thon Hotel Jølster
21. nov 47 Fylkemannen Helsehjelp gitt med tvang Skei, Thon hotel Jølster
29. nov 48 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Bergen, Statens hus
30. nov 48 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Statens hus, Bergen
Februar 2019
07. feb - 08. feb 6 Helse Førde Erfaringskonferanse 2019

Forum for helse, omsorg og folkehelse

Forum for helse, omsorg og folkehelse (HOF) er sett saman av helse-og omsorgsutvalet , ein representant frå rådmannsutvalet, representantar frå fylkesmannen, fylkeskommunen, høgskulen, NAV, Helse Førde, brukarrepresentant og eventuelt frivilleg sektor.

Formålet med HOF er å

  • Vere eit drøftings- og samordningsforum for utviklingssaker innafor helse, omsorg, velferd og folkehelse
  • Legge til rette for felles forståing av utfordringsbiletet innafor helse, omsorg, velferd og folkehelseområdet i fylket
  • Bidra til felles og koordinert innsats og fokus på tvers av dei organa som er representert i forumet.
  • Gje innspel til strategiske grep for å betre tenestetilbodet til innbyggjarane i Sogn og Fjordane
  • Formidle sentrale styringssignal
  • Arbeide for best mogleg tenestetilbod til innbyggjarane i Sogn og Fjordane