Kva skjer?

Her finn du informasjon om møter og konferansar knytt til fagområde helse, omsorg og folkehelse i fylket.

Kalender

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
November 2017
28. nov - 29. nov 48 Helse Førde, Lærings og mestringssenter Helsepedagogikk Førde, Lærings- og mestringssenteret på Viesenter, Førde
28. nov 48 Sogn og Fjordane fylkeskommune Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne
28. nov 48 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Læringsnettverk - utsette barn og unge - Skulevegring Skei, Thon hotel Jølster
29. nov 48 Sogn og Fjordane fylkeskommune Møte i fylkesrådet for eldre
30. nov 48 Helse Førde, barneavdelinga, medisinsk avdeling, og avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering Fagdag: Ungdomsmedisin Villa Åmot, Bygstad i Sunnfjord
Desember 2017
05. des 49 Sogn og Fjordane fylkeskommune Møte i fylkestinget Hotel Alexandra, Loen
14. des 50 Helse Førde og kommunane i SFj Fagrådet Førde sentralsjukehus
Januar 2018
09. jan 2 Helse Førde Samarbeid om den akuttmedisinske kjeda i Sogn og fjordane Scandic Sunnfjord Hotel & Spa
Februar 2018
28. feb 9 Helse Førde, Naustdal, Jølster, Førde og Gaular kommune Felles fagdag: Barn som pårørande Thon hotel, Jølster
Mars 2018
14. mar - 15. mar 11 Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Høgskulen på Vestlandet, NAV og Ungdomspolitisk utval Sjumilsstegkonferansen 2018 Loen, Hotel Alexandra
14. mar - 15. mar 11 Helse Førde, KS, Høgskulen på Vestlandet, Sogn og fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samhandlingskonferansen 2018 Førde
April 2018
10. apr 15 Helse Førde og kommunane Regional dagsamling i Nordfjord
17. apr 16 Fylkesmannen og Helse Førde HF Kontaktmøte mellom Fylkesmannen og Helse Førde HF
20. apr 16 Helse Førde HF og kommunane Regional dagsamling i Sogn Sogndal
24. apr 17 Helse Førde HF og kommunane Regional dagsamling i Sunnfjord

Forum for helse, omsorg og folkehelse

Forum for helse, omsorg og folkehelse (HOF) er sett saman av helse-og omsorgsutvalet , ein representant frå rådmannsutvalet, representantar frå fylkesmannen, fylkeskommunen, høgskulen, NAV, Helse Førde, brukarrepresentant og eventuelt frivilleg sektor.

Formålet med HOF er å

  • Vere eit drøftings- og samordningsforum for utviklingssaker innafor helse, omsorg, velferd og folkehelse
  • Legge til rette for felles forståing av utfordringsbiletet innafor helse, omsorg, velferd og folkehelseområdet i fylket
  • Bidra til felles og koordinert innsats og fokus på tvers av dei organa som er representert i forumet.
  • Gje innspel til strategiske grep for å betre tenestetilbodet til innbyggjarane i Sogn og Fjordane
  • Formidle sentrale styringssignal
  • Arbeide for best mogleg tenestetilbod til innbyggjarane i Sogn og Fjordane