Vernebestemmelser og kart

Nå er siden oppdatert med vernekart og forskrifter for de enkelte områdene.

Les mer

Tilråding av vern for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat

Miljødirektoratet tilrår vern av erstatningsarealer for økologisk kompensasjon sammen med det foreslåtte naturreservat Nordre Tyrifjorden og Storelva.

Les mer

Status i verneprosess for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat

Det siste gjenværende naturreservat fra verneplan for Tyrifjorden forventes vedtatt med verneplanen for økologisk kompensasjon.

Les mer

Informasjon om bruk av verneområdene

Fylkesmannen jobber med en brukervennlig oversikt over de viktigste bestemmelsene i de nye verneområdene.

Les mer

Verneplan for Tyrifjorden vedtatt

Det er i dag vedtatt opprettelse av 13 nye verneområder i og rundt Tyrifjorden. Verneområdene er på til sammen 21 312 dekar og ligger i kommunene Ringerike, Hole, Modum og Lier.

Les mer

Arkiv