Her finner du blant annet oversikt over biologiske rapporter som er utført i forbindelse med verneplanarbeidet, registreringer og tellinger av fugl utført av Norsk Ornitologisk Forening, rapport over brukerinteresser og viktige dokumenter i verneplanprosessen og forvaltningsplanprosessen.