Oversikt over rapporter som gjelder brukerinteresser:

Brukerinteresser i Nordre Tyrifjorden, Væleren og deler av Ådalselva

Temakart - Oversikt

Temakart - Reiseliv

Temakart - Fritidsboliger

Temakart - Båtliv

Temakart - Fisk

Temakart - Kreps

Temakart - Hydrografi

Temakart - Ledningsnett