Oversikt over vannfuglrapporter for Tyrifjorden våtmarkssystem:

Sjøfuglrapport 2002

Sjøfuglrapport 2003

Sjøfuglrapport 2004

Sjøfuglrapport 2005

Sjøfuglrapport 2006

Sjøfuglrapport 2007

Sjøfuglrapport 2008

Sjøfuglrapport 2009-2014

Sjøfuglrapport 2015

 

Vintertelling av vannfugl 2003

Vintertelling av vannfugl 2004

Vintertelling av vannfugl 2005-2006

Vintertelling av vannfugl 2007

Vintertelling av vannfugl 1990-2007

Vintertelling av vannfugl 2008

Vintertelling av vannfugl 2009

Vintertelling av vannfugl 2010

Vintertelling av vannfugl 2011

Vintertelling av vannfugl 2012

Vintertelling av vannfugl 2013

Vintertelling av vannfugl 2014

Vintertelling av vannfugl 2015

Vintertelling av vannfugl 2016

Vintertelling av vannfugl 2017

Vintertelling av vannfugl 2018

Vintertelling av vannfugl 2019

 

Telling av vannfugl 1997-1998

Registrering av fuglelivet i restaurerte strandenger og øvrige våtmarksarealer i Steinsvika i Hole

Resultater fra 10 års overvåking av hekkebestander og ungeproduksjon i Steinsfjorden og Tyrifjorden - 2005

Fuglelivet i sør-vestre del av Tyrifjorden og Bergsjø

Fugler i Vassbunn 1990-2005