Oversikt over vannfuglrapporter for Tyrifjorden våtmarkssystem:

Sjøfuglrapport 2002

Sjøfuglrapport 2003

 Sjøfuglrapport 2004

Sjøfuglrapport 2005

Sjøfuglrapport 2006

Sjøfuglrapport 2007

Sjøfuglrapport 2008

Sjøfuglrapport 2009-2014

Sjøfuglrapport 2015

Vintertelling av vannfugl 2003

Vintertelling av vannfugl 2004

Vintertelling av vannfugl 2005-2006

Vintertelling av vannfugl 2007

Vintertelling av vannfugl 2008

Vintertelling av vannfugl 2009

Vintertelling av vannfugl 2010

Vintertelling av vannfugl 1990-2007

Telling av vannfugl 1997-1998

Registrering av fuglelivet i restaurerte strandenger og øvrige våtmarksarealer i Steinsvika i Hole

Resultater fra 10 års overvåking av hekkebestander og ungeproduksjon i Steinsfjorden og Tyrifjorden - 2005

Fuglelivet i sør-vestre del av Tyrifjorden og Bergsjø

Fugler i Vassbunn 1990-2005