Oversikt over viktige dokumenter:

Verneforslag fra Norsk Ornitologisk Forening 1996

Oppdrag fra Miljødirektoratet 2007 - verneplan for Tyrifjorden

Melding om oppstart av planarbeid 2007

Fylkesmannens tilrådning til Miljødirektoratet 2011