Et rådgivende utvalg har bistått Fylkesmannen i arbeidet med verneplan for Tyrifjorden. Utvalget består av representanter fra kommuner, organisasjoner og grunneiere.

Medlemmer i rådgivende utvalg:

Fylkesmannen i Buskerud Øivind Holm

Fylkesmannen i Buskerud Eldfrid Engen

Norsk Ornitologisk forening Viggo Ree

Norges Jeger - og Fiskerforbund Kjell Sundøen

Bondelaget Torunn Hovde

Tyrifjorden Båtforening Trond Jørgensen

Reiselivsnæringen Torbjørn Slåtto

Ringerike kommune Astrid Ehrlinger

Hole kommune Eivind Bjerke

Modum kommune Morten Eken

Lier kommune Jan Moen (Håkon Bergø)

Grunneiere Jan Fredrik Hornemann

Ringerike næringsforum Anders Bye