Arbeidet med forvaltningsplan er startet opp.

Fylkesmannen meldte oppstart av arbeidet med forvaltningsplan andre høringsinstanser i mai 2012. Les mer om dette i artikkel om melding om oppstart.