Her finner du kart over de områdene i Tyrifjorden verneplan som ble vedtatt i juni 2018.

Tyrifjorden ligger i kommunene Ringerike, Hole, Modum og Lier i Buskerud fylke. I Nordre Tyrifjorden ligger fem eksisterende reservat. Tre av disse er avsnørte elvesvinger langs Storelva, og to er deltaområder ved utløpet av Storelva og Sogna.

I juni 2018 ble alle områder i verneplan Tyrifjorden vedtatt, bortsett fra Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat som ventes vedtatt sammen med verneplanen for økologisk kompensasjon.

Kart over de nylig vedtatte verneområder kan du laste ned fra denne siden, eller du finner dem og alle andre verneområder i Norge på nettstedet  Naturbase.

 

 

 

Tidligere versjonene av vernekartene

Kartene i zip-fila (til høyre) viser hvilke områder som ble vurdert ved oppstart av arbeid med verneplan for Tyrifjorden, i 2008.

Verneplan for Tyrifjorden var på offentlig høring våren 2011. Høringsforslaget, inkludert kart, finner du her.

Etter høringen sendte Fylkesmannen sin tilråding til Miljødirektoratet, i november 2011. Dette forslaget, inkludert kart, finner du her.