Verneplan for Tyrifjorden på offentlig høring

Fylkesmannen foreslår vern av åtte naturreservater og 12 biotopvernområder i og rundt Tyrifjorden.

Les mer

Tilbakemelding på Tyrifjordplanen

Direktoratet for naturforvaltning har gitt tilbakemelding på Verneplan for Tyrifjorden.

Les mer

Arbeidet med verneplan for Tyrifjorden fortsetter

Det har vært lite aktivitet utad i arbeidet med verneplanen det siste halve året, men dette betyr ikke at arbeidet står stille.

Les mer

Supplerende rapport med ny kartlegging av naturtyper

På vegne av Fylkesmannen har Asplan Viak gjort en kartlegging av naturtyper på noen utvalgte lokaliteter ved Tyrifjorden.

Les mer

Verneplan for Tyrifjorden - åpne møter 18. juni

Fylkesmannen har nå avgrenset flere områder med store naturverdier som konkret skal vurderes for vern, og vi ønsker synspunkter fra grunneiere, organisasjoner og andre interesserte.

Les mer

Stor interesse for arbeidet med verneplanen for Tyrifjorden

Oppstart av planarbeid for verneplan for Tyrifjorden har vært på høring. Det var stor interesse til oppstartsmeldingen. Totalt kom det inn over 100 uttalelser.

Les mer

Verneplan for Tyrifjorden - utsatt frist for merknader

Fylkesmannen har meldt oppstart av verneplanarbeid for våtmarksområder knyttet til Tyrifjorden.

Les mer

Oppstart av verneplan for Tyrifjorden

Fylkesmannen skal på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, utarbeide verneplan for våtmarksområder og vannfugl for innsjøen.

Les mer

Bedre vern av vannfugl i Tyrifjorden

Fylkesmannen skal utarbeide verneplan for vannfugl og våtmarksfugl.

Les mer