Høringsfristen for verneforslaget økologisk kompensasjon som følge av Ringeriksbanen/ E16 er 28. juni.

I forbindelsen med høringen har også forskriften for det foreslåtte naturreservatet Nordre Tyrifjorden og Storelva fått en endring som grunneiere har blitt informert om.

Høringsfristen for forskriften er 4. juli 2018.

 

Mer informasjon finner du på disse sider