Forslag til verneplan for Tyrifjorden har vært ute på høring. Det kom inn over 100 uttalelser. Les uttalelsene til verneplanforslaget i vedlegg. Uttalelsene er samlet i en zip-fil som det kan ta litt tid og laste ned.

.