På vegne av Klima- og miljødepartementet inviterer Fylkesmannen i Buskerud til åpent møte om våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden. Bakgrunnen er at Ramsarsekretariatet besøker området for å se på forholdet mellom våtmarksverdier og planer for ny E 16 og Ringerikesbane. Møtet holdes på Sundvollen hotell torsdag 2. juli kl. 9 – 13. Det blir befaring etterpå, interesserte kan følge befaringen i egne biler.

Se invitasjon og program for dagen i vedlagte brev.