Det blir holdt møter for hvert område i forvaltningsplanen for Tyrifjorden i perioden mandag 10 september til onsdag 12 september.
Møtetidspunkt for de forskjellige områdene er:

Mandag 10. sept kl 17: Solbergtjern
Mandag 10. sept kl 19: Storøysundet-Sælabonn
Tirsdag 11. sept kl 17: Hovsenga
Tirsdag 11. sept kl 19: Ådalselva
Onsdag 12. sept kl 17: Hekkeholmer

Møtene holdes på Benterudstua i Hønefoss. Lokalet ligger innerst i Benterudgata som går inn bak Ringerike Rådhus.

Det vil bli gitt informasjon om forvaltningsplanen og utarbeidelsen av denne. Fylkesmannen ønsker innspill og tilbakemeldinger til arbeidet med planen, og det vil bli satt av god tid til dette på hvert møte.

Les mer i vedlegg.