Fylkesmannen holder to møter for å informere om verneplanen for Tyrifjorden.

Fylkesmannen arrangerer to åpne møter om verneplan for Tyrifjorden torsdag 12. mai 2011.

Møtene holdes:
 
- 17.00 på Modum rådhus, Vikersund

- 19.30 på Helgelandsmoen kurs- og messesenter i Hole

Alle interesserte er hjertelig velkomne.