Fylkesmannen har nå lagt ut nye rapporter fra telling av overvintrende vannfugl i Tyrifjorden våtmarkssystem.

NOF har gjennomført disse tellingene med støtte fra Fylkesmannen og vi har nå rapporter for overvintrende vannfugl fra 2003 og fram til i år.

 

Snart vil også rapportene for hekkende vannfugl fra 2016 og 2017 bli lagt ut.

 

Rapportene finner du i dokumentarkivet til venstre under vannfuglrapporter .