Verneplanen Tyrifjorden ligger til sluttbehandling hos Klima- og miljødepartementet og ventes vedtatt i løpet av 2018.

Tilrådningen fra oversendelsen i 2012 er fortsatt grunnlaget for sluttbehandlingen, men det har blitt bestemt at  vedtak for det foreslåtte naturreservatet Nordre Tyrifjorden og Storelva utsettes.

Det vil istedet bli behandlet i forbindelse med verneplanen for økologisk kompensasjon som følge av samferdselsprosjektet Ringeriksbanen/ ny E16.

For mer informasjon om verneprosessen ifm Ringeriksbanen trykk her.