Oppstart av planarbeid for verneplan for Tyrifjorden har vært på høring. Det var stor interesse til oppstartsmeldingen. Totalt kom det inn over 100 uttalelser.
Til oppstartsmeldingen  for verneplanarbeidet for Tyrifjorden kom det inn over hundre uttalelser.
 
Uttalelsene kan lastes ned samlet fra vedlegg. Uttalelsene er samlet i en zip-fil som må åpnes, dette kan ta litt tid.