På vegne av Fylkesmannen har Asplan Viak gjort en kartlegging av naturtyper på noen utvalgte lokaliteter ved Tyrifjorden.

Kartleggingen er gjort for å bedre kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med utarbeidingen av verneplan for forvaltningsplan for Tyrifjorden.

De undersøkte områdene er:

- Busund i Ringerike

- Lamyra, Hole/Ringerike

- Domholtevja i Hole

- Steinsvika i Hole

- Furevika i Modum

- Brekke i Modum


Les mer i vedlegg.