Direktoratet for naturforvaltning har gitt tilbakemelding på Verneplan for Tyrifjorden.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har hatt Verneplan for Tyrifjorden til faglig gjennomgang.

De støtter Fylkesmannens forslag til omfang og avgrensning av verneområde. Direktoratet har imidlertid noen kommentarer til forskrifter og høringsforslag.

DN har for øvrig godkjent at Verneplan for Tyrifjorden sendes på høring.

Les tilbakemeldingen fra DN i vedlegg.