Miljødirektoratet tilrår vern av erstatningsarealer for økologisk kompensasjon sammen med det foreslåtte naturreservat Nordre Tyrifjorden og Storelva.

Tilrådingsdokumentene og mer informasjon finner du her.

 

https://prosjekt.fylkesmannen.no/E16-og-Ringeriksbanen--Nordre-Tyrifjorden-vatmarksystem/