Fylkesmannen har nå avgrenset flere områder med store naturverdier som konkret skal vurderes for vern, og vi ønsker synspunkter fra grunneiere, organisasjoner og andre interesserte.

 

Det blir åpne møter om planen onsdag 18. juni 2008 i Modum rådhus kl 1700 og på Helgelandsmoen kurs- og messesenter kl 1930.
 
Vi ønsker alle interesserte velkommen til disse møtene.
 
Vedlegg:
-          Informasjonsfolder 
-          Oversendelsesbrev til grunneiere og andre interesserte
 
Detaljkart se under vedlegg.