Fylkesmannen har meldt oppstart av verneplanarbeid for våtmarksområder knyttet til Tyrifjorden.

På det åpne møtet på Helgelandsmoen ble det uttrykt sterkt ønske om utsatt frist. Fristen for innsending av merknader utsettes derfor til 15. august 2008.