Aktuelt

RSS

Hvor skal søknader om dispensasjoner sendes?

Det er nå nasjonalparkstyret for Breheimen som er vedtaksmyndighet for saker i Breheimen nasjonalpark med tilliggende mindre verneområder. Det skal ansettes to nasjonalparkforvaltere som skal utgjøre sekretariat for styret.

Les mer

Test

Nasjonalpark-styret for Breheimen er konstituert

Nasjonalparkstyret for Breheimen hadde konstituerande møte i Leikanger 19. januar. Styret har frå og med denne dato forvaltningsmyndigheita for Breheimen nasjonalpark og tilliggjande verneområde.

Les mer

Forvaltnings-plan for Breheimen er sendt til DN

Fylkesmennene i Oppland og Sogn og Fjordane har sendt framlegg til forvaltningsplan for verneområda i Breheimen til fagleg gjennomgang i Direktoratet for naturforvaltning.

Les mer

Vernevedtak og oppstart av arbeid med forvaltningsplan

Grunneigarar, organisasjonar og andre har blitt orientert om vernevedtaket i Breheimen i eige brev.

Les mer

Regjerings-topper åpnet Breheimen

Aldri har så mange topper fra regjeringen vært samlet for å markere vernet av så mange topper tidligere, sa statsminister Jens Stoltenberg da han åpnet Breheimen 14. august 2009. Fylkesmannen koordinerte arrangementene.

Les mer

Gå til «Nyheter»